2022 Peaks I’ve Climbed

05/22/2022 Mount Keith
05/21/2022 Mount Tyndall
05/21/2022 Mount Williamson
05/08/2022 Mount Tinemaha
05/07/2022 Mount Prater
05/07/2022 Split Mountain (Eastern Sierra)
05/01/2022 Cerro Botella Azul (Mexico)
04/30/2022 Picacho del Diablo (Mexico)
04/11/2022 Humphreys Peak (Arizona)
04/11/2022 Point 12297 (Arizona)
04/11/2022 Agassiz Peak (Arizona)
04/10/2022 Finger Rock (Arizona)
04/10/2022 Bill Williams Mountain (Arizona)
04/10/2022 Kendrick Peak (Arizona)
04/09/2022 Pilot Rock (Arizona)
04/08/2022 Tawa Point (Arizona)
04/08/2022 Kachina Point (Arizona)
04/08/2022 Marthas Butte (Arizona)
03/26/2022 Little Charlton Peak
03/26/2022 Charlton Peak
03/25/2022 Bighorn Mountain
03/25/2022 Dragons Head
03/19/2022 San Gorgonio Mountain
03/04/2022 Panum Crater
03/03/2022 Black Mountain
03/03/2022 Black Mountain-East Peak
03/03/2022 Harkless Peak
03/03/2022 Mazourka Peak
02/27/2022 High Mount Benchmark
02/27/2022 El Montanon
02/25/2022 Pleasants Peak
02/25/2022 Peak 3769
02/25/2022 Peak 3820
02/25/2022 Bald Peak
02/25/2022 Peak 3840
02/25/2022 Bedford Peak
02/13/2022 Keynot Peak
02/13/2022 Mount Inyo
02/12/2022 Peak 10192
02/12/2022 Peak 10307
02/12/2022 New York Butte
01/30/2022 Edgar Peak
01/30/2022 Mitchell Point
01/29/2022 Peak 2509
01/29/2022 Stepladder Mountains
01/29/2022 Chemehuevi Peak
01/16/2022 Old Man Mountain East Peak
01/16/2022 Old Man Mountain
01/16/2022 Monte Arido
01/15/2022 Topatopa Bluff
01/15/2022 Peak 6410
01/15/2022 Peak 6440
01/15/2022 Hines Peak
01/08/2022 Peak 4824
01/08/2022 Cody Benchmark
01/08/2022 Norte Benchmark
01/08/2022 Phil Benchmark
01/08/2022 Dry Benchmark
01/08/2022 Army Benchmark
01/08/2022 Pike Benchmark Summit
01/08/2022 Pike Benchmark
01/07/2022 Palm Mesa High Point
01/07/2022 Deering Peak
01/01/2022 Peak 5099
01/01/2022 Peak 5400
01/01/2022 Peak 5598
01/01/2022 Bailey Benchmark
01/01/2022 Sugarpine Mountain
01/01/2022 Bailey Peak
01/01/2022 Monument Peak

%d bloggers like this: